หมู่บ้านจัดสรรร้องศูนย์ดำรงธรรมหวั่นบ้านถูกรื้อ

ชาวหมู่บ้านจัดสรรยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกให้ยุติโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ 5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ด้าน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลกแจงเป็นแค่แนวคิดต้องถามประชาชน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ์ แกนนำชาวบ้านหมู่บ้านหทัยเพลส พร้อมลูกบ้านกว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

ระงับเส้นทางที่ผ่านหมู่บ้านหทัยเพลสของโครงการสำรวจออกแบบถนนฉาย ฉ5 เนื่องจากถนนดังกล่าวจะตัดผ่ากลางหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่กว่า 100หลังคาเรือน รวมชาวบ้านที่อาศัยกว่า 500 -600 คน ดังนั้นจึงได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนผวจ.พิษณุโลก พร้อม นายกัฬชัย เทพวรชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก และนายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก มารับหนังสือและจะได้แจ้งให้ทางผวจ.พิษณุโลกทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

ด้านนายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ์ แกนนำชาวบ้านหมู่บ้านหทัยเพลส กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ปัญหาเพราะบ้านแต่ละหลังชาวบ้านซื้ออาศัยอยู่บ้านนาน บางหลังพึ่งปลูกใหม่ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระถ้าต้องถูกเวรคืนก็จะเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นชาวบ้านจึงอยากให้ระงับหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการก่อสร้างไปจุดอื่น นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมืองยกระดับการคมนาคมและขนส่งในเขตชุมชนเมืองและนอกเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วและสมบูรณ์สามารถแก้ปัญหารถติดภายในเมือง รวมทั้งรองรับความเจริญของเมือง สำหรับถนนสาย ฉ5ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (บริเวณทางแยกทล.1058 (แยกแมคโคร)) และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064(บริเวณทางแยกเข้าสู่ท่าอากาศยานพิษณุโลก) ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจออกแบบและต่อไปเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหากมีการพบว่าถนนดังกล่าวกระทบกับประชาชนก็จะมีการออกแบบสำรวจใหม่และใช้เวลาอีกหลายปี อีกทั้งประชาชนต้องมีสวนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้นขอให้ประชาชนวางใจได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *